ابهام در طرح واگذاری توقفگاه‌های حاشیه‌ای در مرکز شهر

کرونی اضافه کرد: با توجه به اجرای نسنجیده و ناموفق طرح مدیریت پارک حاشیه‌ای در منطقه دو شهر تهران و استفاده از شیوه‌های سنتی در مدیریت آن و همچنین عدم وصول عوارض وضع شده با شیوه فعلی و ادعای بهره‌بردار مبنی بر نبود صرفه اقتصادی، ممکن است این طرح نیز در مراحل اولیه اجرا با شکست مواجه شده و شهرداری تهران در آن دچار بلاتکلیفی جدیدی شود.

متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد

    منبع خبر

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات