فراخوان دفتر نمایندگی گالیکش

فراخوان دفتر نمایندگی گالیکش

قابل توجه مهندسان مکانیک دارای صلاحیت  طراحی و نظارت ( پایه دو)

با توجه به اعلام نیاز دفتر نمایندگی گالیکش به تعداد محدودی مهندس مکانیک با صلاحیت طراحی و نظارت ( پایه دو) جهت ارایه خدمات در حوزه دفتر نمایندگی گالیکش ، از کلیه واجدین شرایط دعوت میشود حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت به سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان واحد عضویت وصدور پروانه مراجعه نمایند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان یک انجمن در شهر گرگان می باشد

   نظرات