چشم انداز طرح اقدام ملي ، كم كردن زمان اميد براي خانه دار شدن

چشم انداز طرح اقدام ملي ، كم كردن زمان اميد براي خانه دار شدن

مديركل راه وشهرسازي استان اصفهان؛
چشم انداز طرح اقدام ملي ، كم كردن زمان اميد براي خانه دار شدن
يكي از موثرترين اهدافي كه اين طرح دارد، خانه دار كردن ، كم كردن زمان اميد براي خانه دار كردن دهكهاي متوسط جامعه و نيز افزايش ساخت و ساز و ايجاد اشتغال است.
به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رساني راه وشهرسازي استان اصفهان، عليرضا قاري قرآن مديركل راه و شهرسازي استان در گفتگويي با كارشناس خبر اين اداره كل، با تشريح طرح اقدام ملي ساخت مسكن و اهداف اين طرح گفت: طرح اقدام ملي ساخت مسكن شامل هفت ريز طرح مي باشد؛ واگذاري زمين بصورت اجاره، فروش اقساطي 5 ساله زمين، تامين مسكن اقشار هدف از جمله ايثارگران و خانوده داراي دو معلول، پرداخت تسهيلات بافت فرسوده، پرداخت تسهيلات صندوق يكم، واگذاري زمين با تغيير كاربري در قالب تفاهم نامه با ارتش ، بنياد مستضعفان ، ستاد فرمان حضرت امام ، آموزش و پرورش و ...، تكميل واحدهاي نيمه تمام .
وي افزود: متناسب با هر ريز طرح، جامعه هدف براي هر كدام از بندها مشخص مي باشد به طور مثال براي دهكهاي پايين جامعه، ارگانهايي چون ستاد فرمان اجراي امام(ره) و بنياد مستضعفان ورود مي كنند يا دهكهاي بالاي جامعه مي توانند از طرح تسهيلات صندوق يكم استفاده نمايند يعني سعي شده است در اين طرح همه جامعه هدف مد نظر قرار گيرد.
قاري قرآن با اشاره به اينكه چشم انداز اين طرح را مي توان در ابعاد مختلفي توضيح داد، بيان داشت: شايد يكي از موثرترين اهدافي كه اين طرح دارد، خانه دار كردن ، كم كردن زمان اميد براي خانه دار كردن دهكهاي متوسط جامعه و نيز افزايش ساخت و ساز و ايجاد اشتغال باشد و سعي مي شود مرحله اول اين پروژه ها كه در حال حاضر شروع شده است تا پايان دولت به اتمام رسد.
وي به طرح هاي ارائه شده توسط دولت ها از ابتداي انقلاب تاكنون اشاره داشت و در مقايسه طرح اقدام ملي با مسكن مهر، اظهار داشت: در جهت خانه دار شدن و زمين دار شدن مردم و سرپرست هاي خانوار، طرح هاي متفاوتي از جمله واگذاري زمين، مسكن استيجاري ، فروش متري، مسكن 99 ساله ، مسكن مهر خود مالك و... اجرا گرديده كه هر كدام از طرح ها بنا بر زمان اجراي خود توانسته است بسياري از مردم را خانه دار كند كه شايد بتوان گفت از لحاظ نحوه واگذاري زمين در طرح اقدام ملي شباهت بسياري بين اين طرح و طرح مسكن مهر 99 ساله و خود مالك وجود داشته باشد كه در طرح اقدام ملي سعي شده است نواقص موجود در طرح مسكن مهر ترميم گردد و همچنين سعي شده اراضي را براي طرح اقدام ملي امكان سنجي كرده تا از حداقل امكانات و خدمات زيربنايي و روبنايي برخوردار باشد.

مديركل راه وشهرسازي استان در خصوص زمان انجام ثبت نام مرحله دوم در استان، اذعان داشت: ثبت نام طرح اقدام ملي در آذرماه سالجاري در استان اصفهان انجام شد و متقاضيان از طريق ثبت نام در سامانه طرح اقدام ملي نسبت به انجام ثبت نام اقدام نمودند. پالايش متقاضيان از طريق سامانه و از سوي وزارت راه وشهرسازي انجام مي پذيرد و بنا بر اعلام وزارت متبوع پالايش متقاضيان ثبت نام شده در مرحله اول در نيمه دوم بهمن ماه انجام و متعاقب آن ثبت نام مرحله دوم آغاز خواهد شد.
وي در پايان در خصوص جابجايي شهر محل تقاضا در ثبت نام مرحله اول گفت: با توجه به تدقيق ظرفيت ثبت نام هر يك از شهرهاي استان بر اساس ظرفيت اراضي احصاء شده، جابجايي و تغيير محل ثبت نام در اين مرحله امكان پذير نيست و از اين رو متقاضيان مي توانند پس از پالايش مرحله اول و احيانا خذف در اين مرحله و در صورت ظرفيت جديد در مرحله بعدي اقدام به ثبت نام در شهر مورد نظر نمايند.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

    اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات