باز دید آقای شهرداراز روند شروع عملیاتی ساناندهی آرامستان شهرستان عجب شیرتوسط شهرداری وشورای اسلامی شهر

باز دید آقای شهرداراز روند شروع عملیاتی ساناندهی آرامستان شهرستان عجب شیرتوسط شهرداری وشورای اسلامی شهر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری عجبشیر

  منبع خبر

  شهرداری عجبشیر

  شهرداری عجبشیر

  شهرداری عجبشیر یک شهرداری در شهر عجبشیر می باشد

   نظرات