توجه به مکان یابی و اجرای تبلیغات محیطی در سطح شهرارومیه

توجه به مکان یابی و اجرای تبلیغات محیطی در سطح شهرارومیه

رئیس کمیسیون خدمات شهری ، محیط زیست و گردشگری شورای اسلامی شهر ارومیه گفت:  شیوه نامه ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی تهیه و اجرایی خواهد شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه؛ حسین پناهی با بیان اینکه کاهش و مدرن بودن تابلوهای تبلیغاتی باید در دستور کار قرار گیرد، اظهار کرد:  شیوه نامه ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی تهیه و اجرایی خواهد شد.

وی عنوان کرد:  زنده نگه داشتن تابلوهای تبلیغاتی و توجه به رنگ آمیزی و بروز بودن آنها باید از سوی شرکت های تبلیغاتی رعایت شود.

پناهی اظهار کرد:  کاهش و مدرن بودن تابلوهای تبلیغاتی باید در دستور کار قرار گیرد و امید می رود سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهرداری نیز در این راستا اقدامات لازم را انجام دهد.

وی گفت: در راستای حفظ منظر شهری شیوه نامه ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی از سوی مدیریت شهری تهیه و اجرایی خواهد شد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر ارومیه عنوان کرد:  توجه به مکان یابی و اجرای تبلیغات محیطی در سطح شهر باید رعایت شود تا موجب برهم زدن زیبایی و منظر شهری نشود.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ارومیه

  منبع خبر

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه یک شهرداری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات