نشست مشترک شهردار بجنورد با مدیرکل امور زندان ها به تفاهم نامه همکاری رسید

نشست مشترک شهردار بجنورد با مدیرکل امور زندان ها به تفاهم نامه همکاری رسید
شهردار بجنورد درنشستی که امروزیک شنبه -۲۲ دی ماه ۹۸ دردفترایشان برگزار شده بود طی گفتگویی با آقای محمدی ؛ مدیرکل امورزندان ها – حسینی رئیس بنیاد تعاون زندان ، حاتمی رئیس زندان بجنورد و آقای استاجی مدیرعامل ستاد دیه استان، مهندس صابری مدیرعامل حمایت از زندانیان که با حضور آقای گریوانی و آقای دلیریان دو عضو شورای اسلامی شهر برگزار شده بود ، برضرورت حفظ تعامل بین دستگاهی تاکید کرد.
مهندس زارعی افزود: پتانسیل خوبی در مجموعه زندان ها وجود دارد که می توان به نفع شهر و توسعه شهری ازآن بهره ببریم .
مهندس زارعی ضمن بیان اینکه رسیدگی به حواشی شهر و مناطق کم برخوردار ازاولویت های مدیریتی ایشان است ، یادآورشد: عمده آسیب های اجتماعی متاسفانه به دلیل نابرابری عدالت اجتماعی و عدم بهره وری از خدمات متوازن شهری دراین مناطق رخ می دهد.
شهردار ، درزمینه استفاده از خدمات فنی و کارگری نیروی انسانی ، تامین لباس فرم کارگری و … گفت : می توانیم با تعامل بین دستگاهی از توان و ظرفیت امور زندانها بهره ببریم.
مهندس زارعی پیشنهاد داد تا درخواستهای طرفین که امکان همکاری متقابل را فراهم می کند طی تفاهم نامه قید شود تا بعد از اخذ مصوبه شورای محترم اسلامی کاربردی و اجرایی شود.
آقای محمدی مدیرکل امور زندان ها نیز حفظ تعامل بین دستگاهی را مفید دانسته و اضافه کرد: متاسفانه آسیب هایی که منجر به کیفر زندان میشود ازمناطق کم برخوردار ریشه می گیرد .
ایشان ضمن برشمردن خدمات توانمند سازی خانواده و افراد زندانی گفت: این اقدام برای افزایش توان فردی و حفظ کرامت انسانی انجام می گیرد.
محمدی گفت : خوشبختانه شهرداری ها قابلیت بالایی برای همکاری دارند و امیدواریم بتوانیم از دوران مدیریت شما دربهره مندی از خدمات متناسب به نفع زندانیان سود بریم.
گریوانی عضو شورای اسلامی شهر ضمن تشکر از مهندس زارعی درمجموعه مدیریت شهری و اقدامات ایشان ، تامین زیرساختهای فرهنگی را لازمه ایجاد تغییر دانست وخواست تا مشکل اراضی منتهی به جاده زندان که کاربری آن برای مالکین نامشخص است ، مرتفع شود .

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بجنورد

  منبع خبر

  شهرداری بجنورد

  شهرداری بجنورد

  شهرداری بجنورد یک شهرداری در شهر بجنورد می باشد

   نظرات