برنامه ملی کاهش خطر در برابر حوادث و سوانح تدوین می‌شود/ الزام قانونی دستگا‌ه‌های اجرایی به اقدامات پیشگیرانه /دیوان عدالت اداری ناظر بر دستگاه‌های متخلف

برنامه ملی کاهش خطر در برابر حوادث و سوانح تدوین می‌شود/ الزام قانونی دستگا‌ه‌های اجرایی به اقدامات پیشگیرانه /دیوان عدالت اداری ناظر بر دستگاه‌های متخلف

قانون جدید مدیریت بحران کشور در ۲۶ ماده و ۳۲ تبصره شهریورماه سال جاری در مجلس تصویب و توسط رییس‌جمهوری به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد که در بندهای مختلف این قانون، وظایف دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف تعیین شده است. بر اساس این قانون، مقرر شده است تا برنامه ملی کاهش خطر در برابر سوانح و حوادث در اسفندماه به دولت ارایه شود. بدین‌معنا، برنامه ملی کاهش خطر در برابر سوانح و حوادث در شورای‌عالی هماهنگی مدیریت بحران کشور به ریاست رییس‌جمهوری ارایه شده و با تصویب در آن شورا که اعضای آن که برخی از وزرا هستند برای اجرا ابلاغ می‌شود. علی بیت‌اللهی، رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی که مسئولیت تدوین برنامه ملی را برعهده گرفته است، در همین ارتباط و در خصوص مراحل تدوین این برنامه ملی به خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفته است: برای اینکه قانون جدید مدیریت بحران تدوین شود، ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

    منبع خبر

    پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

    پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

    پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

      نظرات