معرفی تعداد 40 حلقه چاه غیر مجاز به مراجع قضائی در شهرستان کلاله

رئیس اداره منابع آب شهرستان کلاله و مراوه تپه گفت: از ابتدای سال 98 تا پایان آذر ماه سال جاری، با شناسائی چاه های غیر مجاز جدید الحفر توسط اکیپ های گشت و بازرسی منابع آب، تعداد 40 حلقه چاه غیر مجاز جهت اخذ احکام قضائی انسداد به مراجع قضائی معرفی شده اند..

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، حسین ثابتی عباسپور افزود: با انسداد این حلقه چاه غیر مجاز از برداشت غیر مجاز حدود 500 هزار متر مکعب آب زیرزمینی جلوگیری به عمل خواهد آمد.
وی بیان کرد: هدف از اجرای طرح احیا و تعادل بخشی آب زیرزمینی ، حفاظت از سفره های آب زیرزمینی از طریق جلوگیری از اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی و حفاظت از سفره های آب زیرزمینی و انسداد چاه های غیر مجاز و توقیف دستگاههای حفاری غیر مجاز است.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گلستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گلستان

    شركت آب منطقه‌ای گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات