جمعی از دانشجویان سال آخر رشته عکاسی جهاد دانشگاهی تبریز از نیروگاه حرارتی تبریز بازدید کردند. 

بازدید کنندگان ابتدا در ...

جمعی از دانشجویان سال آخر رشته عکاسی جهاد دانشگاهی تبریز از نیروگاه حرارتی تبریز بازدید کردند. بازدید کنندگان ابتدا در ...

جمعی از دانشجویان سال آخر رشته عکاسی جهاد دانشگاهی تبریز از نیروگاه حرارتی تبریز بازدید کردند.

بازدید کنندگان ابتدا در جلسه ای که با حضور کارشناس حراست در سالن کنفرانس نیروگاه تبریز تشکیل شده بود حضور یافتند.

در بدو این جلسه توسط مدیر روابط عمومی به دانشجویان میهمان خیر مقدم عرض شده و  نکات حفاظتی قبل از بازدید از واحدها توسط کارشناس حراست برای دانشجویان تبیین گردید.

سپس دانشجویان از واحدهای مختلف نیروگاه تبریز و اتاق فرمان بازدید بعمل آورده و در جریان روند تولید برق قرار گرفته و از نزدیک با پرسنل و متخصصین تولید برق دیدار کردند.

در این بازدید سعی شد تلفیق علوم نیروگاهی و هنر عکاسی توضیح داده شود .

بطوریکه ثبت تصاویر و عکسهایی از تلاش های مجاهدت گونه همکاران تولید برق و بازتاب زحمات آنان بدون هنر عکاسی و تصویر برداری امکان پذیر نیست.

در این بازدید فیلم و عکسهایی از زحمات همکاران نیروگاهی به دانشجویان رشته عکاسی پخش شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    شركت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی

    شركت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات