چرا شهروندان باید در انتخابات چهره سال شرکت کنند؟! / شهروندمسئول ، مدیر پاسخگو و شهر آرمانی برآیند چهره سال

چرا شهروندان باید در انتخابات چهره سال شرکت کنند؟! / شهروندمسئول ، مدیر پاسخگو و شهر آرمانی برآیند چهره سال

برای تفکر در حوزه حقوق و تکالیف شهروندی ابتدا این سوال مطرح می شود که حقوق شهروندی چیست؟ چه کسانی می توانند این حقوق را داشته باشند و در کجا می توان آن را جست و جو کرد؟ همانطور که می دانیم حقوق و تکالیف در برابر هم قرار می گیرند و هر کسی در قبال حقی که به او تعلق می گیرد موظف است وظیفه ای را انجام دهد و تکلیفی را عهده دار شود.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات