ساخت "دستگاه تست و کاليبره سنسورهاي ارتعاشي و سرعت" در نيروگاه حرارتي شازند

ساخت "دستگاه تست و کاليبره سنسورهاي ارتعاشي و سرعت" در نيروگاه حرارتي شازند

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات