در سال رونق توليد؛ 3250 مگاوات نيروگاه و 1600 كيلومتر ...

به گزارش پايگاه خبري توانير ،دكتر رجبي مشهدي معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي توانير عدم خاموشي گسترش يافته طي 16 سال متوالي در شبكه برق كشور را برآيندي از تلاش جمعي مجموعه برق كشور عنوان كرد كه باعث شد اين صنعت پر افتخار حداقل 12 كشور اروپايي ،امريكا و ديگر كشورها كه طي 3 تا 4 سال اخير با خاموشي گسترش يافته (Blackout) روبرو شدند را به لحاظ كليدي ترين شاخص پيشرفت و توسعه بخش برق يعني امنيت و پايايي شبكه ،پشت سر بگذارد.
سخنگوي صنعت برق در تبيين اقدامات صنعت برق درسال رونق توليد اظهار داشت: ما توانستيم در سال جاري و به رغم تحريمها 100هزار مگاوات ظرفيت نيروگاهي را تعمير و 3 هزار و250 مگاوات نيروگاه جديد به همراه 10 هزار مگاولت آمپر ترانسفورماتور قدرت و هزار و600 كيلومتر شبكه انتقال را وارد مدار بهره برداري كنيم.
مصطفي رجبي مشهدي افزود: در بخش مديريت مصرف امسال حدود 3 هزار و 874 مگاوات از پيك تابستان را كاهش داديم و مديريت مصرف از نوع پايش پذير و قابل اتكاء و با هماهنگي روزانه ديسپاچينگ و شركتهاي توزيع برق انجام شد.
وي با اشاره به پرداخت بيش از 11 هزار و 600 ميليارد تومان از بدهي صنعت برق به پيمانكاران ،از تلاش شركت توانير براي مديريت دارايي در بخشهاي انتقال و فوق توزيع خبر داد و گفت: در اين خصوص ابتكارات زيادي از جمله استفاده از حداكثر ظرفيت تجهيزات فرسوده براي كار در دماي مجاز در شركت برق منطقه اي تهران ،استفاده بهينه از ظرفيتهاي موجود در برق منطقه اي گيلان با جا به جايي 16 ترانسفورماتور قدرت و استفاده از سوپر هاديها در برخي شركتها ،انجام شده است.
عزم توانير براي برقي كردن وسايل نقليه عمومي
دكتر رجبي مشهدي برقي كردن وسايل حمل و نقل عمومي و موتورسيكلتها را با توجه به اختصاص 70 درصد آلايندگي هوا به اين بخش ،حايز اهميت دانست و از تلاش شركت توانير براي ايجاد زيرساختهاي لازم در اين خصوص خبر داد.
سخنگوي صنعت برق گفت: شركت توانير در ايفاي مسووليت اجتماعي خود ،برقي كردن وسايل حمل و نقل عمومي شامل اتوبوسها و تاكسي هاي عمومي و موتورسيكلتها را آغاز كرده و با دستور مدير عامل شركت توانير ،تيمي دراين زمينه در حال كار است.
وي گفت: بايد زيرساختهاي لازم را براي پاسخگويي به اين تقاضا همچنين تقاضا هاي جديد كه با رونق اقتصادي شكل مي كيرد مانند شهركهاي صنعتي و توسعه كشت گلخانه اي ،فراهم كنيم ومديريت مصرف مهمترين گام براي پاسخگويي به اين نيازهاست كه بايد از طريق افزايش ارتباط با آحاد جامعه و با توجه به نقش برجسته روابط عمومي هاي صنعت برق در اين خصوص اقدام شود.
دكتر رجبي مشهدي رشد مصرف انرژي برق دركشور ،رشد متوسط پيك بار شبكه برق طي 10 سال اخير و ناترازي منابع و مصارف صنعت برق كه خود ناشي از افزايش پيك شبكه و عدم امكان افزايش تعرفه ها متناسب با هزينه هاست را 3 چالش اساسي ،فرا روي صنعت برق كشور برشمرد كه اجراي برنامه هاي مديريت مصرف با همكاري آحاد جامعه را حايز اهميت ساخته است.لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات