ساخت "دستگاه تست و کاليبره سنسورهاي ارتعاشي و سرعت" در نيروگاه حرارتي شازند

ساخت "دستگاه تست و کاليبره سنسورهاي ارتعاشي و سرعت" در نيروگاه حرارتي شازند

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات