نيازمند نگاه نوآورانه و مهندسي جديد در روابط عمومي ها هستيم

نيازمند نگاه نوآورانه و مهندسي جديد در روابط عمومي ها هستيم

به گزارش پايگاه خبري توانير ، دكتر ببران در اين نشست با اشاره به سرعت تحولات در عرصه فن آوري ،گفت: سرعت تحولات روابط عمومي هاي ما را درگير رقابت شديد تري كرده و كليشه هاي سنتي پاسخگو نيست.
صديقه ببران با تاكيد بر لزوم تغيير شيوه ها ،اين تغيير را نيازمند مهندسي جديد در بدنه روابط عمومي ها به لحاظ اطلاع رساني صحيح عنوان كرد و افزود: مهندسي جديد بايد در حوزه خدمات با خلاقيت و نوآوري همكاران همراه شود و ما نيازمند يك نگاه نوآورانه جديد هستيم.
وي توجه به مقوله مسووليت اجتماعي را از مباحث مهم اين حوزه برشمرد كه روابط عمومي ها بايد به طور هوشمند وهدفمند به آن بپردازند.
دكتر ببران مسووليت اجتماعي را يكي از شاكله هاي اصلي حكمراني مطلوب عنوان و شفافيت و پاسخگويي را دو ركن مهم آن ذكر كرد و افزود:روابط عمومي نوين نيازمند شفافيت و پاسخگويي صحيح است. ما نيازمنديم براساس مسووليت اجتماعي مان و براساس حقوق شهروندي و حق شفافيت و پاسخگويي به مردم ،برنامه جامعي را تنظيم كنيم و انتظار مي رود شركتهاي توزيع كه بيشترين ارتباط را با مردم دارند به اين مهم بپردازند.
وي هدف اوليه  پويش الف- ب ايران كه از سوي وزير نيرو مطرح شد را جلب اعتماد و رضايت خاطر مردم عنوان و با اشاره به تاثير آن در روحيه مردم ،افزود: هم اكنون يازدهمين هفته اين پويش را پشت سر گذاشتيم كه با ملاقاتهاي مردمي وزير نيرو همراه است و فعاليت شما درخصوص ملاقاتهاي مردمي در فضاي مجازي از اهميت خاصي برخوردار است.
درابتداي اين مراسم بيژن قاسمي مديركل روابط عمومي و اموربين الملل توانير نشست هم انديشي مديران روابط عمومي را با برپايي يك دوره آموزشي پيرامون مديريت فضاي مجازي و مقابله با شايعات همراه دانست و اظهار داشت: دنياي امروز عصر ارتباطات به روش نوين است و براي حركت بهتر دراين فضا ،دوره كد دار با همكاري معاونت تحقيقات و منابع انساني توانير تدارك ديديم.
وي با اشاره به پيچيدگيها و محدوديتهاي قانوني فعاليت در فضاي مجازي، ابراز اميدواري كرد روابط عمومي هاي صنعت برق با همفكري و تلاش جمعي بتوانند از اين فضا درجهت آگاهي بخشي مطلوب به مردم استفاده كنند.
لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شرکت توانیر

    منبع خبر

    سایت خبری شرکت توانیر

    سایت خبری روابط عمومی شرکت توانیر

      نظرات