امیدی به خانه‌دار شدن کارگران نیست

چمنی در خصوص جلسه اخیر کمیته دستمزد اظهار کرد: در اواخر هفته گذشته جلسه‌ای با اعضا کمیته دستمزد داشتیم که در این جلسه در خصوص تخصیص مسکن به جامعه کارگری بحث شد و لوایح این آیین نامه برای ثبت نهایی به هیات دولت ارسال شد. در دهه ۷۰ در ماده ۱۴۹قوانین کار ابلاغ شد که کار فرمایان می‌بایستی برای کارگران خود مسکن تهیه کنند و همچنین دولت نیز مکلف است از قشر کارگر در این زمینه حمایت می‌کرد، اما متاسفانه این آیین نامه دچار مشکل و نقص‌هایی بود.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات