دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدر رفت و بازیافت

دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدر رفت و بازیافت

در این همایش تعداد دو مقاله با عنوان «بررسی سیستم فاگ و مدیا در نیروگاه سیکل ترکیبی قم و نیروگاه زواره» و «مدیریت بازیافت پساب تصفیه خانه نیروگاه سیکل ترکیبی قم» توسط مهندس احسان کولانی از کارشناسان واحد شیمی نیروگاه قم ارائه گردید که مقاله اول به عنوان سخنرانی و مقاله دوم به عنوان ارائه پوستر پذیرفته شد.

شایان ذکر است مقاله سخنرانی به عنوان مقاله برتر این همایش برگزیده شد.

لینک اصل خبر در سایت نیروگاه سیکل ترکیبی قم

  منبع خبر

  نیروگاه سیکل ترکیبی قم

  نیروگاه سیکل ترکیبی قم

  نیروگاه سیکل ترکیبی قم یک شرکت در شهر قم می باشد

   نظرات