موافقت کمیسیون اقتصادی با تفحص از هواپیمایی آسمان و موسسه آتیه صبا

موافقت کمیسیون اقتصادی با تفحص از هواپیمایی آسمان و موسسه آتیه صبا

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تصویب طرح تحقیق و تفحص از موسسه آتیه صبا و هواپیمایی آسمان در این کمیسیون خبر داد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات