کاداستر در انتظار گوشه چشم مسئولان

کاداستر در انتظار گوشه چشم مسئولان

کاداستر طرحی که اجرای ناقص آن طی۴ سال ۱۹۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته‌ با تکمیل و اجرا در سایر حوزه‌های از جمله درآمد مالیاتی، چه میزان درآمد می‌تواند داشته‌ باشد؟

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری تسنیم

    منبع خبر

    خبرگزاری تسنیم

    خبرگزاری تسنیم

    خبرگزاری تسنیم یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات