صدور شناسنامه فنی ملکی با اجماع مسوولان ساخت‌وساز

صدور شناسنامه فنی ملکی با اجماع مسوولان ساخت‌وساز

رئیس جدید سازمان نظام مهندسی تهران با تاکید بر اینکه با امضاءفروشی مهندسان ناظر مقابله خواهد شد، گفت: تا زمانی که تمام حلقه‌های تاثیرگذار در ساخت‌وساز به اجماع نهایی نرسند نمی‌توان شناسنامه فنی ملکی را گسترش داد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری فارس

    منبع خبر

    خبرگزاری فارس

    خبرگزاری فارس

    خبرگزاری فارس یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات