اولين قدم در راستاي تفكيك تعرفه تاسيسات برق از ديگر رشته ها

اولين قدم در راستاي تفكيك تعرفه تاسيسات برق از ديگر رشته هادكتر سيد مجيد مزيناني عضو هيات مديره سازمان در رشته برق مطرح كرد :

اولين قدم در راستاي تفكيك تعرفه تاسيسات برق از ديگر رشته ها

به گزارش جمسا، دكتر سيد مجيد مزيناني عضو هيات مديره نظام مهندسي ساختمان استان خراسان رضوي و عضو گروه تخصصي برق شوراي مركزي در گفتگو با روابط عمومي سازمان استان اظهار داشت: گروه تخصصي برق شوراي مركزي در راستاي تفكيك تعرفه تاسيسات برقي، اقدام به احصا كليه خدمات مهندسين برق در بخش هاي طراحي و نظارت كرده، به گونه اي كه اين خدمات نهايتا به نفر ساعت تبديل خواهد شد .

وي ادامه داد: اين اقدام با حضور مشاور طرح، نمايندگان ديگر رشته ها و نماينده وزارت راه و شهرسازي انجام گرفته است كه البته هنوز در مراحل اوليه خود قرار دارد .

وي اعلام داشت: فايل هاي پيشنهادي طراحي و نظارت به پيوست ارايه و از كليه متخصصين استدعا دارد نظرات خويش را جهت بهره وري بيشتر و تاثير پذيري در تمامي ابعاد در اختيار اينجانب قرار دهند .

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی یک انجمن در شهر مشهد می باشد

   نظرات