همایش آموزشی علل وقوع تخلفات انتظامی و چالش های مهندسی

همایش آموزشی علل وقوع تخلفات انتظامی و چالش های مهندسی

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

    نظرات