اعضای کارگروه پایش اخلاق حرفه ای سازمان نظام مهندسی کردستان تعیین شدند

اعضای کارگروه پایش اخلاق حرفه ای سازمان نظام مهندسی کردستان تعیین شدند

مراسم معارفه اعضای کارگروه پایش اخلاق حرفه ای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان با حضور هیات رئیسه سازمان برگزار شد.

با تصویب هیات مدیره سازمان دکتر هوشنگ دباغ، مهندس محمد فرهادی، مهندس مهران حیدری، دکتر اسعد غفوری، دکتر سارا سلیمانی، مهندس سلمان احمدی، مهندس المیرا رشیدی بمدت سه سال عضو کارگروه پایش اخلاق حرفه ای شدند.

همچنین در اولین نشست این کارگروه، مهندس محمد فرهادی به اتفاق آرا بعنوان رئیس کارگروه، دکتر سارا سلیمانی نائب رئیس و مهندس المیرا رشیدی بعنوان دبیر کارگروه پایش اخلاق حرفه ای انتخاب شدند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان یک انجمن در شهر سنندج می باشد

   نظرات