اعلام نظرات

به شرکتهای مهندسین مشاور عضو انجمن مهندسین مشاور
موضوع : اعلام نظرات
با سلام
احتراماً نظر به اینکه از طریق کمیسیون بهبود فضای کسب و کار و صنعت احداث مقرر است با مشارکت تشکلهای - انجمن های صنفی مشاوران  و پیمانکاران عمرانی و انبوه سازان و تشکل صدور خدمات فنی و مهندسی در راستای بهبود فضای کسب کار در صنعت احداث و مشکلات این صنوف، با تلاش کمسیون مذکور از طریق معاونت امور عمرانی و شهرداری تبریز پیگیری گردد، لذا خواهشمند است نکته نظرات آن شرکت در مورد ارجاع کارها، قراردادها، پرداخت مطالبات و .... تا تاریخ 98/10/30  به دفتر انجمن اعلام تا جمع بندی و به مراجع ذیربط منعکس و پیگیری شود.

با احترام رئیس هیات مدیره
ابراهیم صومی
از طرف انوشیروان ساعدی
لینک اصل خبر در سایت انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور آذربایجان شرقی

    انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور آذربایجان شرقی یک انجمن می باشد

      نظرات