تحقق مشارکت حداکثری مستلزم رقابتی بودن انتخابات است

تحقق مشارکت حداکثری مستلزم رقابتی بودن انتخابات است

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات