با تلاش نیروهای خدمات شهری هیچ معبری در شهر مسدود نشده است

با تلاش نیروهای خدمات شهری هیچ معبری در شهر مسدود نشده است

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات