نقش تاثیرگذار انجمن‌های علمی در صنعت

همانطور که مستحضرید نوزدهمین کنگره ملی خوردگی در تاریخ 6 الی 7 اسفند‌ماه 1398 در محل مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار خواهد شد. با توجه به رسالت انجمن خوردگی به عنوان تنها مرجع علم خوردگی در ایران، یکی از مهم‌ترین اهداف در برگزاری این رویداد علمی شناسایی چالش‌های موجود در حوزه خوردگی و ارائه راهکار مناسب با استفاده از توانمندی داخلی برای کاهش خسارات جبران‌ناپذیر ناشی از آن در صنایع مختلف کشور است. بدین منظور و برای شناسایی مشکلات ناشی از خوردگی در صنایع و با هدف کاهش فاصله بین نیازهای صنایع و تحقیقات دانشگاهی، پیش از برگزاری نوزدهمین کنگره ملی خوردگی ایران جلساتی با صنایع در حوزه‌های مختلف برگزار گردید که در آن به بحث و تبادل نظر در رابطه با موضوعات مختلف از جمله نقش انجمن خوردگی به عنوان حلقه واسط بین صنعت و دانشگاه پرداخته شد که خلاصه‌ای از گزارش این جلسات به مرور منتشر خواهد شد. ◄ نقش تاثیرگذار انجمن‌های علمی در صنعت در ادامه نشست‌های ستاد اجرایی نوزدهمین کنگره ملی خوردگی با صنایع جلسه‌ای با حضور آقایان مهندس علی‌پور رئیس محترم اداره کل بازرسی فنی شرکت ملی گاز ایران و مهندس هادیزاده کارشناس ارشد کنترل خوردگی این اداره و آقایان مهندس حاتمی و مهندس بحرانی به عنوان نمایندگان انجمن خوردگی ایران در شرکت ملی گاز ایران برگزار گردید. در ابتدا مهندس حاتمی مختصری از اهداف انجمن در برگزاری کنگره را عنوان نمودند و خواستار ارائه چالش‌های شرکت ملی گاز در حوزه خوردگی برای طرح در نشست‌های تخصصی کنگره نوزدهم شدند. آقای مهندس علی پور ضمن استقبال از این رویکرد اعلام نمودند ارائه مطالب کاربردی و مورد نیاز صنایع در کنار مقالات دانشگاهی ارزشمند می‌تواند بسیار مفید بوده و موجب افزایش دامنه مخاطبان کنگره شود. برگزاری نشست‌های تخصصی مرتبط با صنعت گاز با موضوع مدیریت خوردگی، خوردگی در پالایشگاه‌های گازی و خوردگی در خطوط لوله زیرزمینی نیز از جمله موضوعاتی بود که به عنوان پیشنهادهای اولیه برای بررسی در کارگرو‌های تخصصی مطرح گردید. ایشان همچنین ضمن تاکید بر نقش تاثیرگذار انجمن‌های علمی، مشارکت در برگزاری کنگره را تنها به عنوان بخشی از ظرفیت‌ها برای همکاری مشترک در صنعت گاز قلمداد کردند و خواستار همکاری بیشتر انجمن خوردگی ایران با شرکت ملی گاز

لینک اصل خبر در سایت انجمن خوردگی ایران

    منبع خبر

    انجمن خوردگی ایران

    انجمن خوردگی ایران یک انجمن می باشد

      نظرات