مسکن کارگران؛ شاید سال ۹۹

به گزارش اخبار ساختمان، علی اصغر آهنی‌ها افزود: موضوعی که برای سال ۹۹ در دستور شورای عالی کار قرار گرفته، تامین مسکن برای اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه است که البته در این خصوص تاکنون پیشنهادات فراوانی ارایه شده است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات