مطالعات جامع مدیریت آب های سطحی و طرح بهسازی انهار مشعلدار و ناصرآباد در دست تهیه است

مطالعات جامع مدیریت آب های سطحی و طرح بهسازی انهار مشعلدار و ناصرآباد در دست تهیه است

به گزارش روابط عمومی سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین؛ حافظی گفت: ناصرآباد مساحتی بالغ بر 112 هکتار دارد که حدود 38 هکتار آن راه و معابر است.

شبکه جمع آوری و هدایت رواناب سطحی موجود شامل جویچه ها و کانال های جمع آوری آب های سطحی است که با توجه به شکل گیری معابر، همراه با توسعه شهری در سالیان اخیر، تأسیسات شبکه جمع آوری رواناب سطحی نیز، ایجاد شده است.

این مسئول ادامه داد: با توجه به سوابق آبگرفتگی در نقاطی از شهرک ناصرآباد و مشکلات تخلیه چهار زهکش به کانال اصلی آب کشاورزی، آبروهای موجود نیاز به اصلاح مقاطع و شیب داشته و با احداث کانال های جدید، شبکه جمع آوری تکمیل می شود.

مدیرعامل سازمان خدمات طراحی گفت: مشعلدار با مساحتی بالغ بر 38 هکتار که 11 هکتار آن راه و معابر و طول کل معابر حدود 12 کیلومتر است، دارای شبکه جمع آوری آب های سطحی، آبروهایی به شکل کانیو و کانال های روباز بهم پیوسته است که با توجه به شکل گیری معابر در سالیان اخیر، به تدریج ساخته شده و به بهره برداری رسیده، اما فاقد پیشینه مطالعات جامع جمع آوری و دفع آب های سطحی است.

حافظی خاطرنشان کرد: بررسی عملکرد در زمان باران های سیل آسا در محدوده مشعلدار حاکی از آبگرفتگی در نقاطی از شهر، بخصوص در نقاط تخلیه بوده که نیازمند اصلاحات لازم در مشخصات فنی آبراهه ها و بازسازی آن و بعضاً ساخت مجاری جدید انتقال رواناب و تعیین تکلیف زهکش های تخلیه نهایی می باشد.

وی بیان کرد: هدف اصلی از پروژه حاضر بررسی وضع موجود شبکه، تجزیه و تحلیل آن و ارائه طرح اجرایی بهسازی انهار و کانال ها در هر دو منطقه مشعلدار و ناصرآباد می باشد که به درخواست شهرداری منطقه یک در دستور کار سازمان خدمات طراحی قرار گرفت.

پایان پیام.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری قزوین

  منبع خبر

  شهرداری قزوین

  شهرداری قزوین

  شهرداری قزوین یک شهرداری در شهر قزوین می باشد

   نظرات