بهینه‌سازی منابع انسانی در شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

بهینه‌سازی منابع انسانی در شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

او گفت: توجه به منابع انسانی یکی از مهمترین برنامه‌های شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در کنار بروز رسانی فرآیند‌های عملیاتی است که از طریق آن می‌توانیم پویایی کل مجموعه را ارتقا داده و به چشم اندازهای ترسیم شده برای آن دست پیدا کنیم

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات