کتاب «مدرسه معماری ایرانی» تلاشی برای حفظ معماری اصیل

از سویی دیگر، از این نکته نباید غافل بود که نظام سنتی آموزش نیز به دلیل بافت اجتماعی و فرهنگی حاضر، نمی‎تواند پاسخگوی مناسبی برای آموزش معماری امروز باشد. موضوع آموزش معماری از یک سو و روند پر شتاب ساخت و ساز از سوی دیگر، تلاش فکری و عملی و آموزش سازمان یافته‎ای را برای خلق معماری والا، نیرومند و در خور معماری ایرانی می‎طلبد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات