کیفیت فدای کمبود منابع شهرداری

علی سلطان‌آبادی یکی از شهروندان این شهر در رابطه با مشکلات ساخت‌وساز در این شهر گفت: برای گرفتن مجوزهای ساخت منزل ۱۰۰ متری از شهرداری و نظام‌مهندسی حدود ۳ تا ۵ میلیون تومان پرداخت می‌کنیم در حالی که بعضی از مهندسان ناظر نظام‌مهندسی کار خاصی انجام نمی‌دهند و تقریبا تمام کار و مسئولیت بر عهده خودمان است. مرتضی رهنمافر، شهردار سلطان‌آباد هم در همین رابطه اظهار کرد: کمبود منابع شهرداری باعث شده است تا شهرداران به جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ امید داشته باشند و اگر نظام‌مهندسی به وظایفش به درستی عمل کند ساخت‌وسازهای ایمنی خواهیم داشت. شهردار سلطان‌آباد با تاکید بر اینکه تمام سخت‌گیری‌ها برای ایمنی و آسایش مردم است، بیان کرد: واسطه‌گری برخی افراد برای چشم‌پوشی شهرداری از برخی تخلفات قانونی ساخت‌وسازها یکی از آسیب‌های شهرستان است و منکر آن نیستیم و شهرداری گاهی اوقات شدیدا تحت فشار قرار می‌گیرد. رئیس نظام‌مهندسی سبزوار با تاکید بر اینکه در سبزوار ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات