خدمت بی منت، سرلوحه عمل شهرداری ساری(8)

خدمت بی منت، سرلوحه عمل شهرداری ساری(8)

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری ساری، استمرار خدمات رسانی در مناطق سه گانه شهرداری ساری در جهت حصول رفاه شهروندی، نگاه مدیریت شهری بر تحقق گزاره "خدمت بی منت" را برقرار ساخته است. بدین روی خدمت رسانی شهرداری به عنوان نهادی خدماتی اجتماعی در حوزه های مختلف مبلمان شهری، بهسازی و بازسازی عمرانی شهر، حفظ و نگهداری پروژه ها در دستور کار قرار گرفته است و دوایر مختلف شهرداری مناطق به صورت 24 ساعته در حال انجام وظایف خود در سطوح مختلف شهر می باشند.

احداث کانال هدایت آب های سطحی در بلوار کشاورز

احداث کانال هدایت آب های سطحی در خیابان 15 خرداد

جدول در کوچه طراوت 15 در خیابان دخانیات

پیاده رو سازی در خیابان 15 خرداد

نوه بتنی جهت هدایت آب های سطحی در کوچه یاس کوی شهید احمدی آزاد در بلوار امام رضا(ع)

حفاری و مرحله اول لوله گذاری در کوچه قائم یک بلوار امام رضا(ع)

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ساری

  منبع خبر

  شهرداری ساری

  شهرداری ساری

  شهرداری ساری یک شهرداری در شهر ساری می باشد

   نظرات