شهرداری نکا در نظر دارد در جهت نشاط بخشی به شهر نکا در ایام نوروز نسبت به ساخت المان های نوروزی اقدام نماید ، در این راستا از کلیه هنرمندان و علاقمندان و فعالان رشته های هنری و معماری به جهت ارائه طرح های پیشنهادی خود متناسب با ویژگی های فرهنگی و بومی و نمادهای مرتبط با عید باستانی سال 1399 با مضامین ایرانی اسلامی به واحد زیبا سازی شهرداری تا پایان هفته اول بهمن ماه سال جاری مراجعه نمایند.

شهرداری نکا در نظر دارد در جهت نشاط بخشی به شهر نکا در ایام نوروز نسبت به ساخت المان های نوروزی اقدام نماید ، در این راستا از کلیه هنرمندان و علاقمندان و فعالان رشته های هنری و معماری به جهت ارائه طرح های پیشنهادی خود متناسب با ویژگی های فرهنگی و بومی و نمادهای مرتبط با عید باستانی سال 1399 با مضامین ایرانی اسلامی به واحد زیبا سازی شهرداری تا پایان هفته اول بهمن ماه سال جاری مراجعه نمایند.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری نکا

    منبع خبر

    شهرداری نکا

    شهرداری نکا یک شهرداری در شهر نکا می باشد

      نظرات