برگزاری جلسه کمیسیون توسعه مدیریت با حضور مهندس رشیدی

ششمین جلسه کمیسیون توسعه مدیریت شرکت آب منطقه ای کرمان با حضور مدیر عامل، معاونین و مدیر فناوری اطلاعات و توسعه مدیریت برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، ششمین جلسه کمیسیون توسعه مدیریت شرکت آب منطقه ای کرمان با حضور مدیر عامل، معاون حفاظت و بهره برداری، معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی، معاون برنامه ریزی و معاون طرح و توسعه، همچنین مدیر فناوری اطلاعات و توسعه مدیریت، مدیر منابع انسانی، رفاه و آموزش در دفتر مدیریت عامل برگزار گردید .

در این جلسه ابتدا مهندس رشیدی مدیرعامل شرکت ضمن اشاره به اهمیت و جایگاه کمیسیون توسعه مدیریت، بر لزوم انجام کار درست از طریق طراحی برنامه بلند مدت و اجرای صحیح زیرساختها تأکید کرد.

سپس معاون برنامه ریزی در خصوص اقدامات انجام شده در حوزه توسعه مدیریت و فناوری اطلاعات در شرکت، توضیحاتی بیان نمود .

ارائه گزارش برنامه عملیاتی سه ماهه سوم در واحدهای مختلف شرکت توسط مدیر فناوری اطلاعات و توسعه مدیریت و دبیر کمیسیون از دیگر برنامه های این جلسه بود .

.در پایان نیز در خصوص اجرای ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی اتخاذ گردید

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات