ملاقات درویشی مدیر عامل شرکت با همکاران خود در وقت اداری

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای، صبح امروز درویشی مدیر عامل شرکت، به صورت سرزده با حضوردرمحل کار همکاران خود در وقت اداری با آنان ملاقات کرد، بر پایه این گزارش ایشان در این ملاقات ضمن تقدیرازهمکاران، هدف از انجام این موضوع را نخست، ارتباط مستقیم و کلامی با کارکنان و آشنایی بیشتر با مشکلات و تنگناهای موجود در سطوح مختلف اداری و سازمانی ذکر کرد.

مدیر عامل شرکت همچنین با اشاره به اینکه  توجه  به نظم و انضباط کاری، مسئولیت پذیری از دیگر اهداف مهم این بازدیدهاست. افزود رعایت نظم و انضباط و انجام به موقع امور محوله توسط  کارکنان یکی از اولویت‌های اساسی مد نظر است که باید سرلوحه کاری تمامی همکاران شرکت قرار گیرد. درویشی حضور به‌ موقع کارکنان و مدیران برای انجام امور ارباب رجوع را  بیانگر پایبندی، مسئولیت پذیری و تعهد هر فرد در انجام وظایف محوله  و حل مشکلات مردم دانست

ایشان انجام کار اربابین رجوع و پاسخگویی مناسب و منطقی به مردم را یک عبادت دانست .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات