کمیته راهبری طرح و احیا و تعادل بخشی برگزار گردید

کمیته راهبری طرح احیا و تعادل بخشی با موضوع بررسی اعتبارات این طرح و نصب کنتورهای هوشمند در شرکت آب منطقه ای یزد برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای یزد

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای یزد

    شركت آب منطقه‌ای یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات