بررسی پرونده های هیدروکلیماتولوژی محدوده های مطالعاتی استان در...

مدیردفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای اردبیل گفت: با توجه به اهمیت ثبت دقیق آمار و اطلاعات آب و هواشناسی، دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای اردبیل در پایان هر سال آبی اقدام به جمع بندی اطلاعات ثبت شده درایستگاه‌های هیدروکلیماتولوژی مستقر در گستره استان می‌نماید.

مهندس رسول سیفی تصریح کرد: از این رو کارشناسان حوزه ستادی ضمن بررسی دقیق پرونده های فیزیکی، اقدام به کنترل روند ثبت آمار در نرم افزارهای محاسباتی مرتبط می‌‎نمایند.

وی اظهار داشت: در راستای تحقق این امر مهم در روز بیست و یکم دی‌ماه سال جاری کارشناسان این دفتر با حضور در اداره منابع آب شهرستان خلخال، ضمن بحث و بررسی پرونده‌های فیزیکی، نسبت به ورود آمار و اطلاعات به نرم افزارهای محاسباتی اقدام نمودند.

# هرهفته_الف_ب_ایران

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات