محسن امام بعنوان سرپرست حراست و امور محرمانه نیروگاه رامین اهواز منصوب شد

محسن امام بعنوان سرپرست حراست و امور محرمانه نیروگاه رامین اهواز منصوب شد

به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز : ناصر محمدی مدیرعامل نیروگاه رامین  درجلسه  شورای معاونین ومدیران نیروگاه  وطی آیینی اقای محسن امام را بعنوان سرپرست حراست و امور محرمانه نیروگاه رامین معرفی کرد . شایان ذکر است ایشان پیش از این  سرپرست اداره دبیرخانه نیروگاه  بوده که مسئولیت اداره حراست فیزیکی نیروگاه رامین را نیزدر کارنامه دارد..
لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین)

  منبع خبر

  شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین)

  شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین)

  شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین) یک شرکت در شهر اهواز می باشد

   نظرات