کسب رتبه برتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران


روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران با ارایه دواثر در شانزدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران حائز رتبه برتر شد.

مهندس مجید مسلمی مدیر دفتر روابط عمومی شرکت با اعلام این خبر گفت: در شانزدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران دو اثر ارزشمند " مستند سیل تنکابن در مهرماه 97" و موشن گرافی " آقای مسافریان" با موضوع مدیریت مصرف از شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران به دبیرخانه کنفرانس ارایه که پس از بررسی توسط داوران حائز رتبه برتر در مدیریت بحران شدند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران (غرب)

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران (غرب)

  شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران (غرب)

  شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران (غرب) یک شرکت در شهر نوشهر می باشد

   نظرات