بازدید تخصصی کارشناسان کانادایی از محل سقوط هواپیمای اکراینی

بازدید تخصصی کارشناسان کانادایی از محل سقوط هواپیمای اکراینی

راه و مسکن تهران - ایرنا - سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از بازدید تخصصی کارشناسان کانادایی از محل سقوط هواپیمای اکراینی خبر داد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات