برگزاری جلسه مجمع عمومی چهار شرکت برق منطقه ای کشور در یزد

برگزاری جلسه مجمع عمومی چهار شرکت برق منطقه ای کشور در یزد

جلسه مجمع عمومی عادی شرکت های برق منطقه ای یزد، اصفهان، کرمان و باختر به میزبانی استان یزد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای یزد، این مجمع ها هر کدام  به صورت جداگانه انجام که مجمع شرکت برق منطقه ای یزد با حضور مصطفی رجبی مشهدی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی توانیر، محمد حسن صباغ زادگان مدیر عامل شرکت برق منطقه ای یزد و نمایندگان حسابرسی شرکت توانیر برگزار شد و اعضای جلسه صورت های مالی طرح تملک دارایی های سرمایه ای را بررسی کردند.

جلسه مجمع عمومی عادی شرکت های برق منطقه ای یزد، اصفهان، کرمان و باختر به میزبانی استان یزد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای یزد، این مجمع ها هر کدام  به صورت جداگانه انجام که مجمع شرکت برق منطقه ای یزد با حضور مصطفی رجبی مشهدی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی توانیر، محمد حسن صباغ زادگان مدیر عامل شرکت برق منطقه ای یزد و نمایندگان حسابرسی شرکت توانیر برگزار شد و اعضای جلسه صورت های مالی طرح تملک دارایی های سرمایه ای را بررسی کردند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای یزد

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد یک شرکت در شهر یزد می باشد

   نظرات