حضور مهندس نژاد صفوی، مدیر کل راه و شهرسازی به همراه معاونین در جلسه ویدئو کنفرانس در خصوص بررسی روند اتمام پروژه های با...

حضور مهندس نژاد صفوی، مدیر کل راه و شهرسازی به همراه معاونین در جلسه ویدئو کنفرانس در خصوص بررسی روند اتمام پروژه های با...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات