مسئول دبیرخانه دائمی همایش مقررات ملی ساختمان و رابط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی منصوب شد.

مسئول دبیرخانه دائمی همایش مقررات ملی ساختمان و رابط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی منصوب شد.

به گزارش اداره ارتباطات و اطللاع رسانی راه و شهرسازی فارس، در متن این حکم آمده است: نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان مسئول دبیرخانه دائمی همایش مقررات ملی ساختمان و رابط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی منصوب می گردید.
امید است با اتکال به خداوند منان درانجام وظایف محوله و تحت نظر اینجانب موفق و موید باشید.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان فارس

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان فارس

    اداره کل راه و شهرسازی استان فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات