تكميل طرح مطالعات جامع پدافند غير عامل تا پايان سال 98

حسين اميري در گفت و گو با خبرنگار ايمنا ، اظهار كرد: امروز ضرورت آمادگي در تمامي فعاليت‌هاي مديريت شهري بر كسي پوشيده نيست، تمام فعاليت‌ها در شهر مي تواند در صورت نداشتن تدبير درست و برنامه‌ريزي صحيح، بحران‌هايي را به وجود آورد.

وي افزود: هدف از برنامه‌ريزي، پيشگيري از وقوع حوادث ناگوار، بحران‌ها و خسارات ناشي از آن است، امروز مديريت بحران در شهرها يك ضرورت و نياز محسوب مي‌شود و همه بايد با علم مديريت بحران و مباحث تئوريك آن آشنا شوند.

معاون خدمات شهري شهردار اصفهان با تاكيد بر اينكه آموزش مباحث مربوط به مديريت بحران به شهروندان در 200 محله شهر، فصلي نو در ارتقاي آموزش‌هاي شهروندي در زمينه مديريت بحران است، گفت: بايد از ظرفيت مشاركت مردم استفاده شود زيرا هر كاري با مشاركت مردم همراه باشد، بهره‌برداري مناسبي از آن انجام خواهد شد.

وي عنوان كرد: رؤساي ادارات خدمات شهري مناطق 15 گانه سفيران شهرداري در محله‌هاي شهر هستند و بايد در كاهش حوادث كمك كنند، حوادثي كه مي‌تواند به زيرساخت‌ها و سرمايه‌هاي شهر آسيب و به منافع اقتصادي شهر خسارات سنگيني وارد كند.

اميري تصريح كرد: بايد تا حد امكان از وقوع حوادث جلوگيري شود؛ تنوع حوادث زياد است و وقوع حوادث بر اثر مواد شيميايي، مواد راديواكتيوي، مواد منفجره، دستگاه‌هاي برقي و الكترونيكي هر كدام منشأ بحران‌هاي زيادي در شهر است؛ بنابراين همه متوليان مديريت بحران بايد آشنايي لازم نسبت به نوع و تنوع حوادث را داشته باشند.

وي تاكيد كرد: براي مقابله و پيشگيري از وقوع حوادث بايد از ظرفيت هاي مديريت شهري استفاده كرد.

اميري ادامه داد: ارتباط تنگاتنگي بين مجموعه مديريت بحران شهرداري، مديريت بحران استان، دستگاه‌هاي خدمات رسان، هلال احمر و ساير دستگاه‌هاي مرتبط وجود دارد كه ستودني است.

وي گفت: طرح مطالعات جامع پدافند غير عامل در حال انجام است و تا پايان سال تحويل داده مي شود تا بر اساس آن براي ارتقاي زيرساخت ها و تقويت آن در مراكز مهم شهر برنامه ريزي و ابزارهاي لازم را براي جلوگيري از وقوع بحران ها بكار گيريم.

معاون خدمات شهري شهردار اصفهان اظهار كرد: قرارداد طرح مطالعات جامع پدافند غير عامل در اين دوره منعقد شده و تاكنون تدوين سه فصل آن تمام شده و فصل چهارم نيز در حال تحويل است و تا دو ماه آينده به اتمام مي رسد.

وي گفت: بايد در مجموعه مديريت شهري توانايي مقابله با بحران وجود داشته باشد زيرا در هر لحظه امكان وقوع حوادث گوناگون هست.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری اصفهان

  منبع خبر

  شهرداری اصفهان

  شهرداری اصفهان

  شهرداری اصفهان یک شهرداری در شهر اصفهان می باشد

   نظرات