شهروندان اصفهاني چگونه مي‌توانند با شهردار ملاقات كنند؟

به گزارش ايمنا ، ايمان حجتي، مديركل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري اصفهان با اشاره به اينكه براي انجام ملاقات مردمي شهردار اصفهان در مناطق مختلف اصفهان، آئين نامه يا نظام نامه اي تدوين شده كه بر اساس اين چارچوب، ملاقات هاي مردمي صورت مي گيرد، اظهار كرد: اين نظام نامه از سوي اداره كل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري اصفهان تدوين شده و به طور دقيق و جزئي ساختار اجرايي ملاقات مردمي را تبيين مي كند.

وي ادامه داد: از زمان آغاز به كار تيم جديد مديريت شهري در اصفهان، ملاقات و ارتباط شهردار با شهروندان در چندين قالب اعم از سلسله نشست هاي هم انديشي «اصفهان فردا» با حضور نخبگان قشرهاي مختلف از جمله سمن ها، فعالان حوزه اجتماعي، رسانه ها، هنرمندان، دانشگاهيان و اصناف مختلف برگزار شد و به بيش از 50 جلسه اصفهان فردا رسيد. از سوي ديگر يكي از قالب هاي مردمي ديدارهاي شهردار اصفهان با شهروندان، برگزاري ملاقات چهره به چهره است كه از مرداد ماه سال جاري آغاز شده است.

مديركل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري اصفهان با بيان اينكه تاكنون شهردار با شهروندان مناطق مختلف از جمله مناطق 1، 9، 13، 12، 3 و 6 ديدار و گفت و گو داشته است، گفت: در اين ديدارها شهردار اصفهان به همراه رييس و برخي اعضاي شوراي شهر و معاونان شهرداري براي رسيدگي به مشكلات و درخواست هاي مردم هر منطقه در اين منطقه حضور پيدا مي كند. در ابتدا شهردار با كاركنان آن منطقه ديدار مي كند و به آن ها خداقوت مي گويد تا با آن ها هم ارتباط نزديكي برقرار شود. پس از آن در جلسه با معتمدين مردم در آن منطقه و شهروندان مشاركت جوي منطقه، ديدار مي كند و سپس به مسائل شهروندان، پاسخ مي دهد، پرونده ها و مسايل توسط شهردار بررسي و هر يك به حوزه تخصصي معاونت مربوط ارجاع مي شود، معاونان نيز در همان محل به بررسي موضوعي پرونده ها و درخواست ها مي پردازند.

وي عنوان كرد: در هر منطقه، شهردار اصفهان با حدود 30 نفر از معتمدان محلي مردم ديدار دارد و بعد از آن، ديدار شهردار و معاونان با حدود 60 تا 100 نفر از شهروندان، طبق نظر كميته تشخيص آغاز مي شود.

وي ادامه داد: طبق نظام نامه ملاقات مردمي شهردار، شنبه تا سه شنبه هر هفته شهروندان مي توانند از طريق سايت شهردار اصفهان به نشاني Mayor.isfahan.ir و سايت اداره كل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري اصفهان به نشاني pr.isfahan.ir براي ملاقات با شهردار ثبت نام كنند كه اطلاع رساني در اين خصوص از سوي رسانه هاي شهرداري، فضاي مجازي و نصب بنر در نقاط مختلف شهر صورت مي گيرد. بعد از مرحله اطلاع رساني براي ثبت نام شهروندان در سايت هاي مربوطه، نوبت به بررسي درخواست هاي مردمي ثبت شده در اين سايت ها است كه اين بخش از فرآيند از سوي كميته اي تخصصي به نام كميته اجرايي، بررسي و انجام مي شود تا پرونده هاي هركدام از درخواست ها در صورت وجود در منطقه، مجددا در دستور كار قرار گيرد.

مديركل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري اصفهان اظهار كرد: همچنين مسير ملاقات هاي مردمي شهردار به منظور طرح درخواست ها با معاونان مربوطه، از سوي كميته تشخيص ملاقات مردمي تعيين مي شود تا شهروند بدون اتلاف كمترين وقت با مسئول مرتبط ديدار داشته باشد.

حجتي تصريح كرد: بعد از اين مرحله از طريق سامانه ارتباطات مردمي شهرداري اصفهان (137) با شهرونداني كه براي ملاقات با شهردار ثبت نام كرده بودند، تماس گرفته شده و اطلاع رساني به آنها انجام مي شود تا در روز مقرر براي گفت و گو با شهردار يا معاونان شهردار در شهرداري منطقه حضور پيدا كنند.

وي با بيان اينكه درخواست ها و مشكلات شهروندان در فرم هاي مخصوصي ثبت مي شود تا در ادامه، پيگيري روند بررسي و رفع مشكلات شهروندان از سوي دفتر شهردار و اداره كل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري انجام شود، اظهار كرد: در همين رابطه كميته پيگيري ملاقات مردمي شهردار اصفهان، نتيجه بررسي درخواست هاي شهروندان بعد از برگزاري ملاقات را ظرف يك ماه از مدير منطقه دريافت كرده و آن را به دفتر شهردار اصفهان ارسال مي كند.

وي در مورد اعضاي كميته هاي تشخيص و پيگيري ملاقات مردمي شهرداري اصفهان نيز گفت: مديركل حوزه شهردار، مديركل حراست شهرداري اصفهان، مديركل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري، مديركل بازرسي شهرداري، نمايندگان معاونت شهرسازي و معماري شهرداري، مدير منطقه، مسئول واحد ملاقات مردمي شهردار و رئيس اداره ارتباطات مردمي شهرداري اصفهان عضو اين كميته هستند.

مديركل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري اصفهان با بيان اينكه نوع اطلاع رساني به مردم در خصوص ملاقات مردمي شهردار به گونه اي است كه همه موارد ثبت شده در سايت هاي مربوطه، منتج به ملاقات با شهردار اصفهان مي شود، گفت: اغلب شهروندان از حوزه هاي كاري شهردار و معاونان وي، اطلاعات كافي دارند و كمتر درخواست نامرتبطي در اين سايت ها ثبت مي شود.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری اصفهان

  منبع خبر

  شهرداری اصفهان

  شهرداری اصفهان

  شهرداری اصفهان یک شهرداری در شهر اصفهان می باشد

   نظرات