چرا توسعه حمل و نقل ریلی در شهرهای جدید مهم است/ احداث ۱۶۳ کیلومتر خط ریلی بین شهرهای جدید و شهرهای مادر

یکی از کاندید‌های جشنواره چهره‌سال (مدیریت شهری، عمرانی و ساختمانی) شرکت عمران شهرهای جدید و شهرهای تابعه آن است. در این جشنواره یکی از محورهای اصلی در سنجش موفقیت یا عدم موفقیت شهرهای جدید توجه به توسعه حمل و نقل پایدار ،ارزان و پاک است.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات