سرای مهر شهرداری بجنورد آماده پذیرش بی خانمان و متکدیان است.

سرای مهر شهرداری بجنورد آماده پذیرش بی خانمان و متکدیان است.

سرای مهر شهرداری بجنورد آماده پذیرش بی خانمان و متکدیان است.
با شروع برودت هوا به دستور شهردار و توصیه شورای محترم اسلامی شهر بجنورد گرمخانه سرای مهر شهرداری آماده پذیرش افراد بی خانمان و متکدیان شد.
شهردار بجنورد گفت: این اقدام درراستای حمایت از افراد بی خانمان وافراد کارتن خواب ، درایام زمستان برای این افراد مجهز شده است.
مهندس زارعی افزود: سامانه ۱۳۷ شهرداری و شماره تماس ۳۲۲۲۲۱۱۳ دو شماره ای است که شهروندان در صورت مشاهده این افراد می توانند گزارش داده و دراسرع وقت همکاران ما اقدام به حضور درمحل و انتقال فرد به گرمخانه خواهند داشت.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بجنورد

  منبع خبر

  شهرداری بجنورد

  شهرداری بجنورد

  شهرداری بجنورد یک شهرداری در شهر بجنورد می باشد

   نظرات