پیشنهاد کمیسیون‌ شهرسازی شورای شهر تهران تصویب شد: پرداخت نقدی عوارض صدور پروانه ساختمانی شامل تخفیف می شود

همچنین با تصویب اعضای شورای شهرتهران، شهروندانی که زیر یکصد میلیون تومان بدهی معوقه و نکول شده به شهرداری تهران دارند، چناچه تا پایان سال ۹۸ نسبت به تسویه اقدام کنند جرائم تاخیر آن‌ها مشمول تخفیف می‌شوند. محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در جریان بررسی لایحه اصلاحیه مصوبه نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران پیشنهاد کرد که شهروندانی که زیر یکصد میلیون تومان بدهی معوقه و نکول شده به شهرداری دارند چناچه تا پایان سال ۹۸ نسبت به تسویه اقدام کنند جرائم تاخیر آن‌ها مشمول تخفیف شوند. تبصره سوم مصوبه ابلاغی به شرح ذیل اصلاح می‌شود: درصورتی که مودی مایل باشد بدهی خود را به صورت نقد و یکجا پرداخت نماید، از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه، مشمول پاداش و جایزه خوش حسابی به میزان ۲۰٪ (بیست درصد) خواهد شد. تبصره چهاردهم مصوبه ابلاغی به شرح ذیل اصلاح می‌شود که در صورتی که ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات