آشنایی با دیوار حائل و انواع مختلف آن

پایداری این دیوار به کمک وزن آن تامین می‌شود. از ویژگی‌های این دیوار حائل می‌توان به انعطاف پذیری و سهولت در اجرای آن‌ها اشاره کرد. پایداری دیوار حائل گابیونی به نحوه متصل شدن تورهای پلیمری و نوع شبکه استفاده شده بستگی دارد. این نوع دیوار در مکان هایی که ظرفیت باربری خاک کف قابل ملاحظه نیست، می‌تواند گزینه‌ای مناسب برای انتخاب باشد. ارتفاع این گونه دیوارها معمولا ۶ تا ۹ متر بوده و از آن‌ها برای مکان هایی که تحت فشار جانبی کم تا متوسط قرار می‌گیرند، استفاده می‌شود. از ویژگی‌های این گونه دیوارها می‌توان به انعطاف پذیری بالای آن‌ها اشاره کرد. به طور کلی می‌توان گفت استفاده از این نوع دیوار حائل به منظور نگهداری خاکریز و برای جلوگیری از ریزش استفاده می‌شود. در ساخت دیوار حائل طره‌ای از بتن مسلح استفاده می‌شود. از این دیوار حائل در شرایط زیر استفاده می‌شود: در این نوع دیوارها مهاربندی با استفاده ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات