خواسته های شهری شهروندان کوی استرآبادی بررسی شد

خواسته های شهری شهروندان کوی استرآبادی بررسی شد

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر گرگان

    منبع خبر

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان یک شورای شهر در شهر گرگان می باشد

    نظرات